Garniturile sunt etanşanţi utilizaţi pentru a preveni scurgerile de lichide sau gaze prin formarea de bariere impermeabile.

Etanşantul Loctite pentru etanşarea suprafeţelor este o garnitură cu autoformare care asigură etanşare perfectă ntre componente şi contact maxim al suprafeţelor, eliminnd coroziunea de pe suprafaţa flanşelor.

Loctite oferă produse de etanşare a suprafeţelor destinate unei game largi de asamblări cu flanşe. Portofoliul cuprinde garnituri anaerobe cu ntărire lentă pnă la garnituri anaerobe de mare rezistenţă sau de mare flexibilitate.

Cerinţe pe care trebuie să le ndeplinească garniturile

Pentru o etanşare optimă, este esenţial ca etanşantul să rămnă intact şi să nu permită scurgerile pe toată durata de utilizare a asamblării cu flanşe.

Avantajele dumneavoastră
Monocomponent
Umple toate spaţiile nu este necesară finisarea suprafeţelor
Fără interstiţii nu este necesară strngerea repetată
Excelentă etanşare instantanee
Permite dezasamblarea